Om ejendommen

 

 

Vi råder over 79 andelslejligheder, der ligger fordelt på Frimestervej 20-28 og Oldermandsvej 37-41.

Ejendommen blev bygget i 1938 og har status af bevaringsværdig.

Vores målsætning er at drive en tryg og økonomisk solid andelsforening til glæde for alle.

Om foreningen

Historie

Ejendomskomplekset mellem Landsdommervej, Lygten, Oldermandsvej og Frimestervej er opført i 1938 af Tagensbo A/S. Ejendommen er opført med brandskel ca. midt på hver af de fire veje. Det er disse brandskel, der i dag adskiller de fire boligforeninger fra hinanden.

De fire daværende boligforeninger har i fællesskab indgået aftale om gårdens vedligeholdelse, hvorved de fire foreninger hver hæfter for en fjerdedel af omkostningerne. Aftalen er tinglyst 5. januar 1952 og forpligter også fremtidige ejere, altså de fire nuværende foreninger.

De private andelsboliger som vi kender dem i dag, udspringer hovedsagligt fra 1970'erne, hvor mange lejere fik lov til at overtage de tidligere lejeboliger og omlægge ejendomme til andelsboligforeninger. Intentionerne bag denne omlægning var at give beboerne muligheden for at få indflydelse på deres egen bolig for at opnå større interesse i boligernes vedligeholdelsesstand.

AB Frimestergården blev etableret 1962 og er således lidt forud for sin tid. Der ligger ikke mange vidnesbyrd om, hvad det var for en forening dengang, og temaet er ikke nærmere forfulgt i nærværende sammenhæng. Foreningen har sandsynligvis fortrinsvis bestået af bedrestillede arbejderfamilier i 1960’ernes klassedelte samfund.

Daværende beboere erhvervede ejendommen for kr. 1.726.700. Med et indskud på kr. 270,08 blev de medlemmer af foreningen og medejere af ejendommen.

Dengang var der i ejendommen en pantegæld på i alt kr. 827.000, dvs. 48 % af ejendomsværdien. I dag er belåningen på ca. 20 %.

Siden 1962 er ejendommens værdi vokset til 60.000.000, eller med i gennemsnit godt 7 % om året, eller værdien er fordoblet hvert tiende år. De største stigninger er sket i perioden 2003 – 2007.

Økonomi

 

Udviklingen i ejendomsværdien de seneste 15 år er vist i figur nedenfor.

Figur 1 Udviklingen i ejendomsværdi 1997-2011 i kr.(offentlig vurdering)

 

Som det fremgår, er den offentlige vurdering steget markant fra 2003 for at kulminere i 2007-2008, og hvorefter ses et mindre fald til et stabilt niveau over foreløbigt tre år.

Andelskronen I samme periode er den fastsatte andelskrone steget markant. Fra 2003 til 2007 stiger andelskronen med hele 367 %, eller sagt på en anden måde, andelskronen bliver næsten fem gange så meget værd.

Udviklingen er vist i figur nedenfor.

Figur 2 Udviklingen i andelskronen 1997-2011

I praksis har denne prisudvikling kun ringe indflydelse på ejendommens drift. Den er muliggjort af både de lovgivningsmæssige forudsætninger, og at man i samme periode ikke skelede til ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand.

Paradoksalt nok er det først i det øjeblik konjunkturerne vender, man bliver opmærksom på, at ejendommen har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Udviklingen har klart været motiveret af andelshavere med direkte interesse i en stigning, nemlig fraflytterne.

Det er lykkedes at holde boligafgiften på et meget stabilt niveau gennem lang tid. Set over de sidste 15 år, er den i kroner den samme. Reelt er der således tale om et fald.

Denne tilsyneladende fastfrysning er muliggjort af beskedne omkostninger til ejendommens vedligeholdelse. I de senere år har der været et mindre underskud på de løbende driftsudgifter (fraregnet afdrag på prioritetsgæld). Dette er dog stort set modsvaret af tidligere års mindre overskud.

Udviklingen er vist i figur nedenfor.

Figur 3 Udviklingen i boligafgift (kr.) 1997-2011 (bolig på 58 m2)

Vaskekældre

Book vasketid på Oldermandsvej her: 193.106.166.8

Book vasketid på Frimestervej her: 193.106.166.7